Pro aktualizaci životka míří za poradcem. Jsou ochotni k onlinu?

“Dvě třetiny lidí, kteří by aktualizovali životko s poradcem, by bylo ochotno sjednat pojistku online.”

Ochota sjednat ŽP online - způsob aktualizace ŽP

Čtyři pětiny (82,5 %) dotázaných, kteří by volili k aktualizaci či sjednání životního pojištění online kanál, by se nechalo přesvědčit k online sjednání. Mezi dotázanými, kteří by nejspíš využili služeb finančních poradců, by se k online uzavření smlouvy nechaly přesvědčit dvě třetiny z nich (64,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.