Povinné ručení prostřednictvím poradce? Ani jejich klienti…

“Jen polovina lidí využívajících finančního poradce si s poradcem sjednala i povinné ručení.”

Povinné ručení - způsob uzavření - finanční poradci

Polovina respondentů, kteří využívají služeb finančních poradců, sjednala i povinné ručení prostřednictvím finančního poradce (51,8 %). U dotázaných bez poradce je to jen desetina (12,6 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.