Povinné ručení přes pojišťovnu? Především Generali ČP

“Přes pojišťovnu si povinné ručení sjednali nejčetněji klienti Generali České pojišťovny. Jak ostatní?”

Způsob sjednání povinného ručení - pojišťovna

Přes pojišťovnu či jejího obchodního zástupce si povinné ručení sjednala více než polovina respondentů z řad klientů Generali České pojišťovny (53,8 %). Online sjednání využili nejčetněji dotázaní ze Slavia pojišťovny (53,6 %) a Direct pojišťovny (53,1 %). Přes banku pojistku uzavřeli nejčetněji respondenti s pojistkou od ČSOB pojišťovny (24,1 %5,7 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.