Povinné ručení? Nejčastěji online…

“Povinné ručení lidé nejčastěji sjednali online.”

Povinné ručení - způsob uzavření

Téměř dvě pětiny respondentů (37,6 %) sjednaly povinné ručení online. Na pobočce (31,3 %) a přes finančního poradce (31,1 %) uzavřela smlouvu necelá třetina dotázaných.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.

Sdílet