Povinné ručení: Častěji muži než ženy

“Muži mají sjednané povinné ručení četněji než ženy.”

Povinné ručení - penetrace - muži a ženy

Povinné ručení mají sjednané dvě třetiny mužů (67,6 %), ale jen necelé tři pětiny žen (57,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.

Sdílet