Pouze dvě pětiny lidí mají odpovídající pojištění nemovitosti

“Muži mají o svém pojištění nemovitosti lepší přehled než ženy.”

Nemovitost vlastní dvě třetiny (65,8 %) respondentů. Jedna třetina (34,2 %) nemovitost nevlastní.

Podíl respondentů s nemovitostí

Pouze dvě pětiny respondentů (41,9 %) jsou přesvědčeny, že jejich pojištění nemovitosti odpovídá její ceně a nákladům na obnovu. Téměř pětina (17,5 %) ví, že jejich pojištění je nedostatečné.

Odpovídající pojištění nemovitosti

Muži (36,9 %) neví, zda jejich pojištění nemovitosti odpovídá její ceně a nákladům na obnovu, významně méně četně než ženy (44,5 %). Významně četněji také muži (19,9 %) vědí, že jejich pojištění není odpovídající, než ženy (14,9 %).

Odpovídající pojištění nemovitosti - muži a ženy


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.