Poradce dokáže přesvědčit třetinu klientů k online životku

“Třetinu lidí, kteří by aktualizovali životní pojištění s poradcem, by poradce přesvědčil sjednat pojistku online.”

Co přesvědčí k online sjednání životního pojištění - způsob aktualizace ŽP

Třetina respondentů (35,8 %), kteří by pro sjednání či aktualizaci životního pojištění zamířili k finančnímu poradci, by se finančním poradcem nechala přesvědčit k online sjednání smlouvy.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.