Polovina podnikatelů má zájem o doživotní rentu

“Zájem o možnost koupi doživotní renty od pojišťovny projevují podnikatelé četněji než zaměstnanci.”

Zájem o doživotní rentu - podnikatelé vs zaměstnanci

Respondenti z řad podnikatelů (53,2 %) by významně četněji než zaměstnanci ve státním (35,7 %) i soukromém (38,8 %) sektoru uvítali možnost koupě doživotní renty od pojišťovny.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.