Polovina lidí je ochotna změnit pojišťovnu pro krytí války

“Téměř polovina lidí by byla ochotna pro pojištění rizika války změnit pojišťovnu. Kdo je ochoten nejméně?”

Šestina respondentů (14,3 %) by rozhodně byla a třetina (30,9 %) spíše byla ochotna změnit pojišťovnu, aby měla pojištěný majetek i pro případ válečných událostí.

Ochota změnit pojišťovnu pro krytí války

Muži a ženy jsou obdobně ochotni změnit pojišťovnu, aby měli pojištěný majetek i pro případ válečných událostí.

Ochota změnit pojišťovnu pro krytí války - pohlaví

Respondenti ve věku do 26 let jsou nejméně četně ochotni změnit pojišťovnu, aby měli majetek krytý pojištěním i pro případ válečných událostí. Rozhodně by nebyla ochotna pojišťovnu změnit více než desetina z nich (12,2 %) a další čtvrtina (25,7 %) by pojišťovnu spíše nebyla ochotna změnit.

Ochota změnit pojišťovnu pro krytí války - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.