Pojištění péče? Vysokoškolsky vzdělaní nechtějí platit…

“Vyšší pojistné na pojištění péče jsou ochotni platit lidé bez maturity. Vysokoškoláci chtějí platit nejméně.”

Pojistné - vzdělání

Respondenti se základním vzděláním a vyučení bez maturity jsou ochotni četněji než ostatní platit pojistné na pojištění péče nad 600 Kč měsíčně. Nejčetněji více než 1 000 Kč měsíčně jsou ochotni platit dotázaní se základním vzděláním (15,5 %) a vyučení bez maturity (11,5 %). Naopak více než čtvrtina respondentů s vysokoškolským vzděláním není ochotna platit více než 200 Kč měsínčě (28,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 129 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 4. 8. 2021 až 14. 8. 2021.