Pojištění nemovitosti: Upravili majitelé realit po růstu cen?

“Pouze třetina lidí upravila pojištění nemovitosti dle aktuální tržní hodnoty.”

Úprava pojištění nemovitosti

Pouze třetina respondentů (31 %) uvedla, že upravili pojištění nemovitosti v posledních 3 letech dle aktuální tržní hodnoty. Polovina dotázaných vlastníků nemovitostí (48,5 %) pojištění neupravila a ani to neplánuje.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.