Pojištění nemovitosti: Lidé s hypotékou jsou zodpovědnější

“Lidé s hypotékou mají odpovídající pojištění nemovitosti četněji než lidé bez hypotéky.”

Téměř čtvrtina respondentů (22,2 %) aktuálně splácí hypoteční úvěr. Tři čtvrtiny dotázaných (77,8 %) hypoteční úvěr nesplácí.

Splácení hypotéky

Šestině respondentů (14,6 %), kteří aktuálně splácí hypotéku, končí fixace úrokové sazby letos a šestině dotázaných příští rok (15,4 %).

Fixace úrokové sazby hypotéky

Respondenti aktuálně splácející hypoteční úvěr (49,4 %) mají pojištění nemovitosti odpovídající její ceně a nákladům na obnovu četněji než dotázaní bez hypotéky vlastnící nemovitost (38,4 %).

Pojištění nemovitosti a splácení hypotéky

Respondenti s hypotečním úvěrem s fixací úrokové sazby ještě na přibližně 5 let (59,6 %) mají pojištění nemovitosti odpovídající její ceně a nákladům na obnovu četněji než ostatní.

Pojištění nemovitosti a fixace úrokové sazby hypotéky


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.

Sdílet