Pojištění domácnosti: Jaké nese výdaje?

“Dvě pětiny domácností nemají uzavřené pojištění domácnosti. Kolik platí za pojistku ostatní?”

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti nemají uzavřeno dvě pětiny (41,1 %) domácností respondentů. Více než pětina (22,3 %) dotázaných vydává za pojištění domácnosti do 2 000 Kč ročně.


Výzkum proběhl na vzorku 1 013 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 9. až 12. 10. 2020.