Pojištění domácnosti? Finanční poradci mají v Praze smůlu…

“Podíl sjednaných pojištění domácnosti finančními poradci je srovnatelný napříč obcemi… vymyká se pouze Praha.”

Pojištění domácnosti - obec - způsob sjednání

Podíl respondentů se sjednaným pojištěním domácnosti prostřednictvím finančního poradce je stabilní napříč všemi velikostmi obcí. Vymyká se pouze Praha (32,2 %), kde je podíl o čtvrtinu nižší.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.