Podíl lidí s životním pojištěním klesl. Hlavně ve středněvelkých městech

“Lidí s životním pojištěním v koronakrizi ubylo nejvíce ve středně velkých městech.”

Vývoj penetrace ŽP dle velikosti obce v koronakrizi

Podíl respondentů s uzavřeným životním pojištěním v průběhu koronakrize stoupl nejvíce v obcích do 1 000 obyvatel (na 71,7 %). Naopak penetrace pojištění v obcích o velikosti 10 000 až 100 000 obyvatel poklesla téměř o 4 procentní body.


Výzkum proběhl na vzorku 1 179 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 27. 5. 2021 až 9. 6. 2021.