Platit poradce procentem z investic pod správou?

“Procentem z objemu investic jsou ochotny platit finančnímu poradci dvě pětiny lidí.”

Ochotni platit poradci procentem z objemu investic pod správou

Dvě pětiny respondentů (41,3 %) by byly ochotny platit odměnu finančnímu poradci procentem z objemu spravovaných investic.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.

Sdílet