Platba finančnímu poradci? Vlastnici nemovitostí vyšší

“Vlastníci nemovitosti jsou ochotni platit vyšší procento z objemu investic než lidé bez nemovitosti.”

Procento z objemu investic - vlastnictví nemovitosti

Respondenti, kteří vlastní nemovitosti, jsou četněji ochotni platit finančnímu poradci vyšší procento z objemu investic pod správou než dotázaní, kteří žádnou nemovitost nevlastní.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.