Plán aktualizace pojištění nemovitosti: Vítězí poradci

“Třetina lidí, kteří plánují aktualizovat pojištění nemovitosti, chtějí využít služeb finančního poradce.”

Plánovaný kanál aktualizace pojištění nemovitosti

Třetina respondentů plánuje aktualizovat pojištění nemovitosti podle aktuální tržní hodnoty s finančním poradcem (36,4 %), více než čtvrtina na pobočce pojišťovny (28 %) a čtvrtina online (23,1 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.