Plán aktualizace pojištění nemovitosti: Muži vs. ženy

“Ženy plánují aktualizovat pojištění nemovitosti s finančním poradcem četněji než muži.”

Plánovaný kanál aktualizace pojištění nemovitosti - pohlaví

Ženy (42,6 %) plánují aktualizovat pojištění nemovitosti s finančním poradcem významně četněji než muži (30,7 %). Muži (26,7 %) naopak významně četněji online než ženy (19,1 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.