Pandemie posílila investice vzdělaných

“S rostoucím vzděláním stoupá podíl lidí, kteří v pandemii navýšili investice.”

Investice v koroně a vzdělání

S rostoucím vzděláním stoupá podíl respondentů, kteří v průběhu pandemie navýšili své investice. Nejvyšší je mezi dotázanými s vysokoškolským vzděláním (44,4 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.