Optimální výše renty? Pro podnikatele nejvyšší…

“Doživotní rentu nad 10 tis. Kč považují za optimální nejčetněji podnikatelé, mnohačetné rodiny a domácnosti s vyššími příjmy.”

Respondenti z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně čistého považují za optimální rentu nad 10 tis. Kč (67,4 %) četněji než ostatní.

Optimální výše renty - příjem domácnosti

Četněji než ti ale za optimální považují rentu nad 10 tis. Kč dotázaní z pěti a vícečlenných domácností (70,6 %).

Optimální výše renty - počet členů domácnosti

I ty ale předčí podnikatelé. Tři čtvrtiny respondentů z řad podnikatelů považují za optimální rentu nad 10 tis. Kč (74 %).

Optimální výše renty - aktivita


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.