Muži se aktualizací pojištění nemovitosti nechtějí zabývat

“Muži se četněji než ženy nechtějí aktualizací pojištění nemovitosti zabývat.”

Proč lidé neaktualizují pojištění nemovitosti - pohlaví

Muži (30,3 %) se významně četněji než ženy (23,5 %) nechtějí aktualizací pojištění nemovitosti zabývat.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.