Muži s životním pojištěním ušetří více než ženy

“Muži s uzavřeným životním pojištěním ušetří ze svého příjmu více než ženy s životní pojistkou.”

Spoření - muži a ženy s životním pojištěním

Nic neuspoří téměř třetina žen (27,9 %), ale jen 15,7 % mužů s životním pojištěním. Více než 20 % z příjmu ušetří pouze 13,8 % žen, ale 19,2 % mužů s životním pojištěním.


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.