Muži chtějí očkování zohlednit častěji než ženy

“Muži častěji než ženy souhlasí se zvýhodněním očkování proti koronaviru v životním pojištění.”

Zvýhodnění očkování v životním pojištění - pohlaví

Muži významně četněji než ženy souhlasí se zvýhodněním očkování v životním pojištění. “Rozhodně ano” uvedlo 17,5 % mužů a 12 % žen, “spíše ano” 15,4 % mužů a 12,4 % žen.


Výzkum proběhl na vzorku 1 179 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 27. 5. 2021 až 9. 6. 2021.