Mají pojišťovny zohlednit očkování v životním pojištění?

“Pojišťovny by podle většiny dotázaných zvýhodňovat očkování proti koronaviru v životním pojištění neměly.”

očkování v ŽP

Čtvrtina dotázaných (25,4 %)  je přesvědčna, že by pojišťovny rozhodně neměly očkování proti koronaviru v životním pojištění zohledňovat. “Spíše ne” uvedla další šestina dotázaných (14,3 %). To je vyšší podíl respondentů, než kolik uvedlo “rozhodně ano” (14,7 %) či “spíše ano” (13,8 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 179 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 27. 5. 2021 až 9. 6. 2021.