Mají hypotéku? Pojištění nemovitosti sjednali stejným kanálem

“Lidé s hypotékou sjednali pojištění nemovitosti nejčetněji stejným distribučním kanálem jako hypoteční úvěr.”

Pojištění nemovitosti a hypotéka

Respondenti čerpající hypoteční úvěr sjednali nejčetněji pojištění nemovitosti stejným distribučním kanálem. Online si pojištění nemovitosti uzavřely čtyři pětiny (82,3 %) dotázaných, kteří uvádí, že sjednali hypotéku online a tři čtvrtiny (77,9 %) dotázaných, kteří sjednali hypotéku s finančním poradcem, přes finančního poradce uzavřely i pojištění nemovitosti.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.