Lidé z vícečetných domácností mají více životních pojistek

“S rostoucím počtem členů domácnosti roste podíl respondentů s životním pojištěním.”

Životní pojištění a počet členů domácnosti

Podíl respondentů s životním pojištěním roste až do čtyřčlenných domácností. V případě pěti a vícečlenných domácností se trend otáčí a podíl respondentů s životním pojištěním opět klesá. Respondenti z vícečetných domácností mají také častěji více pojistek.


Výzkum proběhl na vzorku 1 199 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 6. až 10. 3. 2020.