štítek: počet smluv

Počet nahlášených pojistných událostí ubývá, počet smluv životního pojištění se opět zvyšuje

“Počet nahlášených pojistných událostí výrazně poklesl, nicméně počet mluv i přesto vzrostl o 3 %” Počet nahlášených pojistných událostí životního pojištění během dvou let poklesl...

Lidé uzavírají životní pojištění celoročně

“POČET NOVĚ UZAVŘENÝCH SMLUV V PRŮBĚHU ROKU ROSTE”   Rok 2019 má stran počtu nově uzavřených smluv mnohem lepší začátek než předchozí roky. * Zdroj dat: ČNB,...