Lidé s partnerem platí za životní pojištění více než lidé bez partnera

“Častěji mají uzavřené a platí vyšší částky za životní pojištění lidé žijící v partnerství či manželství.”

Výdaje ŽP - s partnerem

Respondenti, kteří žijí s partnerem či parnerkou, nebo manželem či manželkou, mají uzavřené pojištění častěji než dotázaní bez partnerů (37,6 % vs. 49,4 %). Dotázaní v partnerství též platí vyšší pojistné než respondenti bez partnerů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 013 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 9. až 12. 10. 2020.