Lidé očekávající vyšší náklady péče jsou ochotni platit vyšší pojistné

“V případě uzavření pojištění péče o nemohoucího jsou ochotni platit vyšší pojistné lidé, kteří očekávají vyšší náklady péče.”

Pojistné pojištění péče vs. očekávané náklady péče

S výjimkou respondentů očekávajících náklady péče do 5 000 Kč měsíčně klesá s růstem očekávaných nákladů péče podíl dotázaných ochotných platit pojistné do 400 Kč a stoupá podíl respondentů ochotných platit nad 800 Kč.


Výzkum proběhl na vzorku 1 129 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 4. 8. 2021 až 14. 8. 2021.