Lidé očekávající růst cen nemovitostí aktualizovali pojistky četněji

“Lidé, kteří očekávají růst cen nemovitostí, aktualizovali pojištění nemovitosti četněji než lidé očekávající pokles. Až na výjimku.”

Aktualizace a očekávaný vývoj cen nemovitostí

Respondenti, kteří očekávají růst cen nemovitostí, četněji než dotázaní, kteří očekávají jejich pokles či stagnaci, aktualizovali své pojištění nemovitosti a zároveň méně četně aktualizaci neplánují. Výjimku tvoří respondenti, kteří očekávají prudký růst cen realit. Mezi nimi jen čtvrtina majitelů nemovitostí svou pojistku aktualizovala (24,3 %) a naopak tři pětiny aktualizaci ani neplánují (57,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.