Kuřáci vs. nekuřáci: Má životní pojišťovna zohlednit životní styl?

“Mají životní pojišťovny při stanovení pojistného zohledňovat životní styl pojištěného? Zeptali jsme se kuřáků a nekuřáků.”

ŽP a kouření

V odpovědích není významný rozdíl mezi kuřáky a nekuřáky. Tři pětiny kuřáků (60,2 %) i nekuřáků (61,1 %) jsou nakloněni zohlednění životního stylu v pojistném na životní pojištění.


Výzkum proběhl na vzorku 1 171 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. až 27. 10. 2020. Výzkum proběhl ve spolupráci s pojišťovnou Mutumutu.