Koronavirus jako lekce: Muži sjednávali životní pojištění častěji než ženy

“Muži v průběhu koronakrize četněji životní pojištění zakládali a navyšovali, ženy rušily.”

Změny životního pojištění v koronakrizi

Více než polovina žen, které změnily přístup k životnímu pojištění v průběhu koronakrize, životní pojistku zrušila (53,8 %). Naopak třetina mužů si ji sjednala (30 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 179 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 27. 5. 2021 až 9. 6. 2021.