Koronakrize dramaticky snížila propojištěnost lidí bez úspor

“Penetrace životního pojištění v koronakrizi u lidí bez úspor propadla o více než 10 p.b.”

Změna penetrace ŽP v koronakrizi - úspory

Podíl respondentů s uzavřeným životním pojištěním v důsledku koronakrize kesl o více než 10 procentních bodů u respondentů z domácností, které nemají žádné úspory (z 58,7 % na 47,9 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 179 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 27. 5. 2021 až 9. 6. 2021.

Sdílet