Kolik lidé vydávají za životní pojištění?

“Výdaje na životní pojištění dosahují nejčastěji do 1 tis. Kč měsíčně.”

Výdaje na ŽP

Lidé s uzavřeným životním pojištěním vydávají za životní pojistku nejčastěji 501 Kč až 1 000 Kč (35,6 %) a do 500 Kč (33,9 %) měsíčně.


Výzkum proběhl na vzorku 1 013 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 9. až 12. 10. 2020.