Kdo využil služeb realitního makléře?

“Realitní makléři byly v posledních 5 letech u dvou třetin prodejů nemovitostí. Kdo byl jejich klient?”

Dvě třetiny respondentů (66,1 %), kteří v posledních 5 letech pouze prodávali nemovitost, využili služeb realitních makléřů.

Využití realitního makléře při prodeji nemovitosti

Služeb realitních makléřů při prodeji nemovitosti využili četněji respondenti z domácností s nižšími příjmy. Nejčetněji s příjmy do 15 tis. Kč měsíčně (78,9 %) a nejméně četně dotázaní z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně (58,9 %).

Využití realitního makléře při prodeji nemovitosti - příjem domácnosti

Nejméně četně využívali realitní makléře respondenti z Prahy (57,1 %) a z obcí o velikosti 10 000 až 50 000 obyvatel (58,1 %).

Využití realitního makléře při prodeji nemovitosti - obec


Výzkum proběhl na vzorku 792 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 15. 10. 2021 až 27. 10. 2021.