Kdo souhlasí a kdo ne se zvýhodněním očkování?

“Odmítači očkování nechtějí zvýhodňovat očkování proti koronaviru v životním pojištění. Kdo naopak souhlasí?”

Zvýhodnění očkování a přístup k očkování

Téměř polovina respondentů, kteří se nechtějí nechat očkovat, rozhodně odmítá i zvýhodnění očkování v životním pojištění (45,7 %). Nejpříznivěji se ke zvýhodnění očkování v pojištění staví dotázaní, kteří se chtějí nechat očkovat libovolnou schválenou vakcínou, a ti, kteří již očkovaní jsou.


Výzkum proběhl na vzorku 1 179 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 27. 5. 2021 až 9. 6. 2021.