Kdo se neobává o bezpečnost online sjednání finančních produktů?

“O bezpečnost online sjednání finančních produktů se obává více než čtvrtina lidí.”

Více než polovina dotázaných (53,9 %) uvedla jako hlavní důvod nesjednání finančních produktů online důvod, že se chce poradit. Významným faktorem je také obava o bezpečnost online sjednání (26,2 %).

Důvod nesjednání produktů online

Lidé, kteří již uzavřeli pojištění nemovitosti online, se o bezpečnost obávají méně. Jako hlavní důvod ji uvedla jen pětina z nich (19,2 %).

Důvod nesjednání a online majetkové pojištění

Ještě méně se o bezpečnost online sjednání finančních produktů obávají lidé, kteří jsou ochotni sjednat pojištění nemovitosti online. Z nich nevěří, že je online sjednání dostatečně bezpečné (a toto uvedlo jako hlavní důvod nesjednání finančních produktů) jen 7,3 % dotázaných.

Důvod nesjednání a ochota pojištění majetku online


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.