Kdo platí za autopojištění nejvíce?

“Nejčastěji více než 10 000 Kč ročně vydávají za autopojištění domácnosti s měsíčním příjmem nad 60 000 Kč.”

Při pohledu na autopojištění podle ekonomické aktivity respondentů částku nad 10 000 Kč ročně vydávají nejčastěji domácnosti podnikatelů (25,6 %). Naopak nejméně často domácnosti respondentů na podpoře v nezaměstnanosti (9,1 %).

Autopojištění - aktivita

Vyšší částky vydávají na pojištění automobilu či automobilů zdaleka nejčastěji dotázaní z domácností s vysokými příjmy. Částku nad 10 000 Kč ročně vydávají dvě pětiny (42,3 %) domácností s příjmem nad 60 000 Kč měsíčně.

Autopojištění - příjem

Naopak není příliš velký rozdíl v podílu domácností ve výdajích za autopojištění podle počtu členů domácností.

Autopojištění - počet členů domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 013 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 9. až 12. 10. 2020.