Kdo odmítá životní pojištění?

“Lidi, kteří nevěří pojišťovnám nebo že by se jim něco stalo k uzavření životního pojištění nic nepřesvědčí.”

Argumenty pro uzavření životního pojištění podle důvodu neuzavření pojistky

Nic nepřesvědčí k uzavření životního pojištění zejména respondenty, kteří nevěří, že by se jim mohlo něco stát (56,5 %), nebo kteří nevěří, že by jim pojišťovna vyplatila v případě pojistné události pojistné plnění (50 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.