Kdo odmítá pojištění domácnosti nejvíce

“Lidé bez uzavřeného pojištění domácnosti se k pojistce nechají přesvědčit. Ale zdaleka ne všichni. Kdo nejméně?”

Více než třetina (37,2 %) respondentů se nenechá přesvědčit k uzavření pojištění domácnosti ničím. Třetina (32,9 %) dotázaných by pojištění domácnosti uzavřela, pokud by se zlepšila jejich finanční situace či pojištění zlevnilo.

Přesvědčení k uzavření pojištění domácnosti

Více než polovina respondentů žijících sama (52,3 %) uvádí, že je k uzavření pojištění domácnosti nemůže nic přesvědčit. Narození dítěte je nejčetnějším argumentem k uzavření pojištění pro dvoučlenné domácnosti (13,7 %).

Přesvědčení k uzavření pojištění domácnosti - počet členů domácnosti

Nejčetněji by k uzavření pojištění domácnosti nic nepřesvědčilo respondenty z domácností s příjmy do 15 tis. Kč (44,8 %) a domácností s příjmy nad 45 tis. Kč (44,4 %). Domácnosti s vyšším příjmem častěji slyší na argumenty finančních poradců.

Přesvědčení k uzavření pojištění domácnosti - příjem domácnsosti

Zdaleka nejdůrazněji ovšem pojištění domácnosti odmítají respondenti, kteří jsou přesvědčeni, že se jim nemůže nic stát.


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.