Kdo očekává nejvyšší náklady péče o nemohoucí?

“Není mnoho skupin obyvatel, v nichž by desetina dotázaných očekávala náklady péče nad 40 tis. Kč… které?”

Alespoň desetina respondentů očekávajících náklady péče o nemohoucího člověka nad 40 tis. Kč měsíčně je jen v několika socio-demografických skupinách obyvatel. Jednou z nich jsou respondenti z Prahy (10,1 %).

Náklady péče - obec

Druhou skupinou jsou lidé z domácností s vysokými příjmy. S příjmy domácnosti stoupají i očekávané náklady péče o nemohoucího člověka. Nejvyšší jsou u respondentů s příjmy domácnosti nad 45 tis. Kč, z nichž desetina (10,3 %) očekává náklady nad 40 tis. Kč měsíčně a téměř třetina (29,5 %) od 20 tis. Kč do 40 tis. Kč měsíčně.

Náklady péče - příjem

Ostatní se desetině pouze blíží. Nejtěsněji dvoučlenné domácnosti (9,2 %), u nichž navíc téměř třetina (29,9 %) očekává náklady péče od 20 000 Kč do 40 000 Kč měsíčně.

Náklady péče - počet členů domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 129 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 4. 8. 2021 až 14. 8. 2021.