Kdo nesouhlasí se zvýhodněním očkování v životku?

“Se zvýhodněním očkování proti koronaviru v komerčním životním pojištění nesouhlasí nejčastěji vysokoškoláci.”

Zvýhodnění očkování v životním pojištění - vzdělání

Mezi vysokoškolsky vzdělanými respondenty je nejvyšší podíl dotázaných, kteří nesouhlasí se zvýhodněním očkování v komerčním životním pojištění. Třetina z nich rozhodně nesouhlasí (31,5 %) a pětina spíše nesouhlasí (20 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 179 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 27. 5. 2021 až 9. 6. 2021.