Kdo investuje do nemovitostí v rizikových lokalitách?

“V rizikových a vyloučených lokalitách investuje jen dvacetina (5,6 %) dotázaných. Kdo jsou?”

Do nemovitostí v rizikových lokalitách investují muži (7,1 %) četněji než ženy (4,2 %). Ženy by se nechaly spíše než muži k takové investici přesvědčit. Zejména garancí nesnížení hodnoty bytu (22,2 % vs. 18,4 %) a větším objemem investičních prostředků (23,1 % vs. 20,2 %).

Investice do nemovitostí v rizikových lokalitách - pohlaví

Dotázaní z domácností s příjmem nad 45 tis. Kč četněji než ostatní již do nemovitostí v rizikových lokalitách investují (7,3 %) či se nechají přesvědčit vysokým očekávaným zhodnocením (14,6 %).

Investice do nemovitostí v rizikových lokalitách - majetek

Téměř čtvrtina respondentů s rodinným majetkem nad 10 mil. Kč již do nemovitostí ve vyloučených lokalitách investuje (22,4 %).

Investice do nemovitostí v rizikových lokalitách - majetek


Výzkum proběhl na vzorku 1 044 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 12. 5. 2021 až 18. 5. 2021.