Kde by nepojištění uzavřeli životní pojistku?

“Většna nepojištěných neví, kde by životní pojištění uzavřela. Jaké pojišťovny vedou u ostatních?”

Preferovaná životní pojišťovna lidmi bez pojistky

Tři pětiny respondentů neví, u jaké pojišťovny by si životní pojištění nejspíš sjednali, pokud by životní pojistku uzavírali (58,4 %). Z preferovaných pojišťoven vedou Generali Česká pojišťovna (8,6 %), Allianz pojišťovna (7,3 %) a ČSOB Pojišťovna (7 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.