Jaké argumenty použít pro sjednání životního pojištění?

“Téměř třetinu lidí bez životního pojištění nepřesvědčí nic. Co přesvědčí ostatní?”

Třetinu dotázaných, kteří nemají životní pojištění, by k uzavření pojistky přesvědčilo zlevnění pojištění či zlepšení jejich finanční situace (36,4 %). Necelou třetinu dotázaných bez pojistky nepřesvědčí nic (29,6 %).

Argumenty pro uzavření životního pojištění

Respondenti z Prahy jsou ochotni uzavřít životní pojištění na základě přesvědčivých argumentů finančního poradce méně často (1,3 %) než ostatní dotázaní.

Argumenty pro uzavření životního pojištění - obec

Čtvrtinu (24,7 %) vyučených respondentů s maturitou přesvědčí k uzavření životního pojištění narození dítěte. Vysokoškoláky četněji než ostatní nepřesvědčí k uzavření pojistky nic (39 %).

Argumenty pro uzavření životního pojištění - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.