Jaká dispozice u realitních investic vede?

“Nejvhodnější dispozicí bytu pro investice je podle průzkumu 2+1 či 3+kk.”

Uspořádání bytu

Dvě pětiny respondentů považují za nejvhodnější dispozici bytu k investici 2+1 či 3+kk (42,2 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 044 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 12. 5. 2021 až 18. 5. 2021.

Sdílet