Jak si pojištění domácnosti sjednali klienti pojišťoven

“Na pobočce si pojištění domácnosti sjednali nejčetněji klienti Generali České pojišťovny. Jak ostatní?”

Způsob uzavření pojištění domácnosti - pojišťovny

Polovina respondentů (50,3 %), kteří mají pojištění domácnosti u Generali České pojišťovny, si pojistku sjednala přímo přes pojišťovnu nebo jejího obchodního zástupce. Naopak téměř polovina dotázaných (45,7 %) s pojištěním od UNIQA pojišťovny si pojistku sjednala přes finančního poradce. Pouze čtvrtina dotázaných klientů Direct pojišťovny (25 %) si pojištění domácnosti sjednala online.


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.