Jak se spotřebitelé rozhodují při uzavření pojištění domácnosti?

“Rozhodování spotřebitelů při sjednávání pojištění domácnosti se liší podle kanálu uzavření pojistky.”

Pojištění domácnosti - důvod volby dle kanálu

Cena je nejvýznamnějším faktorem pro výběr pojištění domácnosti pro respondenty, kteří uzavírají pojistku přes internet (31,6 %). Naopak dotázaní, kteří ji sjednali přes pojišťovnu, si pojištění domácnosti vybírají především podle dalších uzavřejných pojistek v pojišťovně (42,4 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.