Jak lidé uzavírají pojištění domácnosti?

“Polovina respondentů, kteří mají uzavřené pojištění domácnosti, si pojistku sjednala s finančním poradcem.”

Polovina respondentů průzkumu (51,6 %) má sjednané pojištění domácnosti.

Pojištění domácnosti

Nejčastěji mají respondenti sjednané pojištění domácnosti u Generali České pojišťovny (19,8 %), ČSOB Pojišťovny (15,5 %) a Kooperativy (12,6 %).

Pojištění domácnosti

Polovina respondentů (52,6 %) sjednala pojištění domácnosti s finančním poradcem a třetina (36 %) na pobočce.

Pojištění domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.